Home / Tulisan Kang Surahman

Rabu, 20 Oktober 2010 - 01:05 WIB

Basa Sunda – Urang SundaAdalah sudah menjadi suatu “fenomena” di dalam kehidupan masyarakat, semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan semakin banyak pula perubahan dalam pola kehidupan di masyarakat.

Fenomena itu ternyata semakin nyata dan dirasakan terutama di kalangan generasi muda, tatkala generasi tua sudah semakin tiada dan kini semakin berkurangnya ajaran “Budi Pekerti” di kalangan anak didik. Akibatnya timbullah penurunan nilai – nilai luhur / moral anak bangsa yang disebabkan oleh kurang pedulinya antara orang tua dan pendidik di sekolah.

Dari hasil survey ke berbagai tempat (khususnya di Jawa Barat), dalam decade terakhir ini banyak sekali perubahan di kalangan generasi muda dalam hal sopan-santun dan berbahasa. Kini ternyata banyak sekali anak – anak muda yang berbahasa / bicara kasar dan tidak terhormat atau tidak semestinya!.

Untuk lebih jelasnya, marilah kita ambil contoh di daerah Bandung (dan sekitarnya), kini anak – anak muda berbicara dengan sesamanya seperti selayaknya bicara kepada “binatang” karena sudah menjadi keseharian dalam berbicaranya selalu menggunakan ungkapan kata yang menggandung unsur kata dengan membawa nama – nama “binatang“.

Sebagai contohnya berikut ini adalah satu dialog “anak – anak SMP” di dalam angkutan umum, sbb” :

  • “Goblog sia mah…anjing, ceuk aing gé kudu nurut ka aing…!
  • “Urut kabogoh aing anjing éta mah atuh…!”
  • ééhh…dasar bagos sia mah…! (bagos = ungkapan kata “bagong”)
  • Anjrit…! Poho deui euy…! (anjrit = ungkapan kata “anjing”)

 

Dari ungkapan tersebut di atas, nampaknya kini pengunaan / pemakaian Bahasa Sunda yang baik dan benar sudah semakin jauh ditinggalkan oleh kalangan generasi muda pada umumnya, namun selain itu ternyata masih banyak pula yang masih salah dalam penerapan Basa Sunda dalam teks pidato, tulisan di baliho – baliho dan bahkan Penyiar Radio sekalipun ternyata masih banyak yang salah dalam penerapan / “ngalarapkeun” kalimat dalam Basa Sunda. Artinya mereka berbicara “Basa Sunda tapi teu Nyunda“, atau tidak sesuai dengan aturan atau kaidah penggunakan kata / kalimat Basa Sunda yang baik dan benar.

Baca Juga  RAKTANDANG (Gerakan Tatangkalan Sumedang)

Sebagai standarisasi Basa Sunda yang baik dan benar, sebenarnya tidak terlalu sulit bila kita sering mendengarkan siaran warta berita dalam Basa Sunda di RRI atau TVRI-Bandung. Selain itu dapat lebih mudah lagi bila sering membaca Majalah Basa Sunda “MANGLE” (Majalah Basa Sunda – terbesar di Dunia).

Namun demikian…, nampaknya yang sangat menentukan dalam penerapan Basa Sunda yang baik dan benar bukan diperoleh dari bangku sekolah, melainkan di dalam kehidupan sehari – hari bersama keluarga, di mana kedua orang tuanya selalu mengontrol / mengkoreksi pembicaraan anaknya, dan segera diperbaiki bila mereka salah dalam melarapkan Basa Sunda tersebut. Akan tetapi…, akhir-akhir ini justru sebaliknya…, ternyata banyak orang tuanya yang tidak faham dan mengetahui penerapan Basa Sundauntuk diri sendiri dan untuk orang lain.

Hal ini nampaknya hanya beberapa kalangan masyarakat (biasanya dari kalangan priyayi) yang masih membiasakan diri berbicara Basa Sunda yang halus dan benar, namun sayangnya hanya dikalangan tertentu saja.

Untuk itu.., sepatutnya fonemena ini adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk semua kalangan masyarakat agar selalu menerapkan penggunaan Basa Sunda yang baik dan benar, agar Urang Sunda tetap memiliki jati diri dan harga diri yang luhur.

“Ulah éra nyarita ku Basa Sunda ari masih keneh ngaku Urang Sunda…!”

 

 

Dubai – UAE, 10/10/10

Salam Sono ti Urang Wado,

Ir.H.Surahman,M.Tech,M.Eng.

Conto Ngalarapkeun Kalimat – Basa Sunda

No.Keur Diri SoranganKeur Batur Conto Kalimat :
1.GaduhKagunganAbdi téh mung gaduh kahayang mungkul…Dupi Akang kangungan sabaha…?
2.WangsulMulihAbdi badé wangsul ayeuna.Ibu nembé mulih bieu.
3.MiosAngkatPunten waé abdi badé mios ti payun.Iraha Akang badé angkat ka Tanah Suci..?
4.DongkapSumpingAbdi nembe dongkap kamari.Wilujeng Sumping…!
5.Sanggem / ceukSaurSanggem / ceuk Abdi mah sae.Saur Pak Camat mah kirang sae…
6.NgupingNgadanguPunten waé abdi téh nembé nguping ayeuna…,Dupi Akang ngadangu na iraha…?
7.Mondok / saréKulemAbdi badé mondok / saré heula.Dupi Bapak parantas kulem…?
8.Rorompok / ImahBumiPami rorompok / imah sim kuring mah di Bandung..,Dupi bumina Kang  Asep di palihmana ?
9.BojoGarwa / istriPami pun bojo mah sanés urang Sunda,Dupi Garwa / istri na Pak Bupati urang mana ?
10.CarogeGeureuha / pamegetCarogé / salaki abdi mah urang Sumedang,Dupi geureuha / pameget na Ibu Dewi Sartika téh urang mana ?
11.AdiRaiAdi Abdi mah lalaki sadaya,Sabaraha sadayana rai Ibu téh…?
12. LanceukRakaLanceuk abdi mah awéwé sadaya na.Dupi raka Bapa téh anu mana photo na..?
13.AnakPutraPun anak mah ayeuna téh nuju sakola kénéh.Dupi putra ibu nuju kuliah di mana ?
14. BiangIbuPun Biang mah kawit ti Sumedang,Pami Ibu Akang kawit na ti mana ?
15.BapaRamaPun Bapak mah tos ngantunkeun.Dupi rama na masih kénéh jumeneng…?
16.BeungeutPamanteuAbdi mah rumaos gaduh beungeut jajar pasar,Pameunteu na mani marahmay kitu…
17.SusuPinareupKulawarga abdi mah susu na teu aya anu ageung.
Dupi pinareup na karaos naon Bu…?
18.BeuteungLambut / PatuanganPunten…, kumargi abdi téh nyeri beuteung, badé ngiring ka jamban heula,Geuning Tétéh mah lambut / patuangan na teu angeung sanaos kantos ngalahirkeun gé…
19.SirahMastakaAbdi téh tos 3 poé, nyeri sirah sabeulah…!Punten Kang…, dupi éta mastaka na ku naon…?
20.SukuSampéanAyeuna téh sim kuring keur nyeri suku…Dupi Ibu sampéan na kunaon..?
Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Tulisan Kang Surahman

Air Limbah Tahu Disulap jadi Gas

Tulisan Kang Surahman

KALAU MAU PASTI BISA

Tulisan Kang Surahman

MEKANISME TERJADINYA LONGSOR

Tulisan Kang Surahman

GEOTHERMAL GUNUNG TAMPOMAS

Tulisan Kang Surahman

PERJALANAN KE LUAR ANGKASA

Tulisan Kang Surahman

BAGAIMANA CARA MENENTUKAN ARAH KIBLAT YANG MUDAH DAN BENAR ?

Tulisan Kang Surahman

APAKAH ZAKAT ITU?

Tulisan Kang Surahman

GUNEM CATUR: “Opat Pasagi Kalima Pancer”