22 Jun 2010 19:26 WIB | PENULIS: Fitriyani Gunawan | EDITOR: Redaksi
ISTIMEWA/SUMEDANG ONLINE

Kajadian ieu teh geus ampir 10 taun kaliwat….,

Harita kuring kaparengkeun meunang beasiswa sakola ka LN, anu disponsoran ti Dept.PU (Puslatjakons). Jumlah na anu lolos berangkat ti Indonesia aya 15 urang (8 PNS PU + 7 BUMN).

Kacaritakeun saacan berangkat sakola, kabeh diwajibkeun kudu di-test kasehatan (General Check Up) di Poliklinik PU, dina salah-sahiji test na teh aya Test AIDS / HIV.

Dina mangsa harita kabeneran hasil test anu 15 urang teh dinyatakan sehat kabeh jeung hasil test AIDS na Negative, hartina teu boga masalah jeung penyakit (AIDS) anu alhasil kabeh jadi indit sakola ka LN.

Sangeusna rengse test kasehatan jeung lulus TOEFL (minimal score 500), akhir na jadi oge indit ka nagara tujuan, sakola di Indian Institute of Technology sesuai jeung jurusan na sewang-sewangan.

Tilu poe sadatangna ka tempat tujuan, aya pengumuman ti pihak kampus, cenah sakabeh mahasiswa asing (anu datang ti luar negeri) kudu di-test kesehatan : Paru-paru / TBC (Rontgen) jeung dipariksa Darah (Test AIDS).

Antuk na mah kabeh mahasiswa anu datang ti Luar Negeri teh kudu ngalakukeun test di General Hospital, sedengkeun hasil Test anu ti Jakarta teh cenah teu berlaku, tetep kudu dilakukeun deui lantaran geus jadi aturan / katetapan ti Pamarentah.

Sanepi na ka RS teh.., langsung didaftar saurang-saurang, bari ditanya ngaran, jeung umur. Hiji mangsa giliran saacan na kuring anu keur didaftar teh babaturan ti Dinas PU Subang, tapi kacirina manehna mah rada lila daftar na teh…, malah kadenge na rada hog-hag sagala.., bari jeung tarik pisan ngomong na…, nepikeun kadenge ka luar bari jeung popolotot…sagala…!

Teu kungsi lila babaran kuring teh ahir na mah ka luar ti ruangan…, bebeja maksud na mah rek menta tulung ka kuring…, cenah teu rumasa dirina AIDS, dituduh AIDS sagala rupa…! “Pan urang teh geus dipariksa di Poliklinik di Jakarta, geus sidik Negative !” naha datang ka India langsung dituduh AIDS sagala cenah, “sayah kan jadi teu ngeunah yeuh…!” bari jamedud.…!

Antuk na mah…, waleh kuring teh nanyakeun langsung ka petugas RS, naon maksud na jeung naha jadi ribut sagala rupa…?

Ari pek teh cenah ngan saukur nanya “ngaran” jeung “umur”…, naha cenah jadi ngambek kitu…!

Sing horeng teh geuning petugas di RS nanya na kurang jelas…, disingkat-singkat  make logat India bari jeung sirah na digeleng-geleng tea…, siga dina film Bollywood…!

Rupana nanya na teh ngan saukur kieu :

  • “What your name…?”  (What is your name….?)
  • “Your age…?” (How many years old your age…?)

Tah kulantaran nanya kitu…, babaturan kuring teh rupana rada saliwang pas ngadenge pertanyaan “your age” teh…, kareungeu ku maneh na mah cenah : You AIDS ? (Are you AIDS…?), jadi pantesan langsung nyebut NO..!, bari jeung sababaraha kali nanya na teh…, tetap wae nyebut NO ! ‘No..no..Sir, I am not AIDS…!” cenah, kulantaran rumasa teu boga panyakit AIDS.

Ahirna mah sangeus na diriungkeun mah.., ngartieun dua-dua na…, naha cenah ditanya umur langsung nyebut NO..! barijeung rada ngambek sagala.., rupana pertanyaan na disangka nuduh pajarkeun teh cenah AIDS..!

Tisaprak harita…, lamun seug panggih jeung maneh na.., sok inget deui waktu kajadian harita test AIDS di New Delhi.., sakapeung mah sok seuri sorangan kulalampahan babaturan kuring nyarekan urang India, lantaran saliwang… atawa test TOEFL na anu teu bener…? Tapi ayeuna mah cenah maneh na teh geus jadi PIMPRO !   (Salam Sono ti Urang Wado).

Install SUMEDANGONLINE MOBILE
| Advertorial